Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián

Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián (臺日大辭典) 1931 nî chhut-pán ê Tâi-gí jī-tián, Ogawa Naoyosi (小川尚義) chú-pian, Tâi-oân Chóng-tok-hú hoat-hêng.

  • Ogawa Naoyoshi; Ang Ui-jin, pian. (1993) [1931-2]. 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián]. 閩南語經典辭書彙編. 武陵出版有限公司. ISBN 9573506211. 

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái