Tân Koan-hūi (陳觀慧; 1993 nî 8 goe̍h 28 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team SII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.[1]

Tân Koan-hūi
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 陳觀慧
Lô-má-jī Chén Guānhuì
Chhiok-hō Siáu-ngāi (小艾)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Kńg-tang-séng
Chhut-sì 1993 nî 8 goe̍h 28 ji̍t 1993-08-28(30 hòe)
 Tiong-kok Kńg-tang-séng Tām-kang-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48
  1. "Archive copy". goân-loē-iông tī 2019-01-19 hőng khó͘-pih. 2019-01-19 khòaⁿ--ê.