Tông Bo̍k-chong (唐穆宗, 795 nî 7 goe̍h 26 ji̍t – 824 nî 2 goe̍h 25 ji̍t), pún-miâ Lí Hêng (李恆), sī Tiong-kok Tông-tiâu ê 12 tāi hông-tè.

Tông Bo̍k-chong
唐穆宗
Tông-tiâu ê hông-tè
Tông-tiâu ê hông-tè
Chāi-ūi 820 nî – 824 nî
Chêng-jīm Tông Hiàn-chong
Kè-jīm Tông Kèng-chong
Choân-miâ
Lí Hêng (李恆)
Sē-hō
Joē Sèng Bûn Hūi Hàu Hông-tè (睿聖文惠孝皇帝)
Biō-hō
Bo̍k-chong (穆宗)
Chhut-sì Lí Iū (李宥)
795 nî 7 goe̍h 26 ji̍t(795-07-26)
Kòe-sin 824 nî 2 goe̍h 25 ji̍t (28 hòe)