Kiⁿ-kim-sio̍k (鹼金屬; Eng-gí: alkali metal) sī chí tī hòa-ha̍k gôan-sò͘ ê chiu-kî-piáu lāi-bīn tē 1 cho̍k ê 6 khoán gôan-sò͘, pau-koat Lî-sò͘ (Lithium), La̍p-sò͘ (Natrium), Kah-sò͘ (Kalium), Rubidium, Caesium kap Francium, lóng sī kim-sio̍k.

1-cho̍k
Chiu-kî
1 1
H
2 3
Li
3 11
Na
4 19
K
5 37
Rb
6 55
Cs
7 87
Fr

In ē-táng kap chúi-sng lî-chú (hydroxide) ha̍p chò chúi-sng-hòa-bu̍t[1].

Chham-khó

siu-kái
  1. Harold M. Cobb, pian. (2012). "akali metal". Dictionary of Metals. ASM International. ISBN 978-1-61503-978-4.