Tōa-chhiū-nâ (Thô-hn̂g-khu)

Tōa-chhiū-nâ (大樹林) sī Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī Thô-hn̂g-khu ē-té ê tē-hng, só͘-chāi tī Thô-hn̂g chhī-lāi.

Le̍k-súSiu-kái

Pún tē-hng sī 1920 nî só͘-siat Thô-hn̂g-kūn Thô-hn̂g-ke koán-lāi ê tōa-jī hêng-chèng-khu, chiàu 1939 nî ê thóng-kè, ū pêng-siông khiā-khí jîn-kháu 3092 lâng.[1]

Chham-khóSiu-kái

  1. 臺灣總督官房企畫部 (1940). 昭和十四年末 臺灣常住戶口統計. p. 43. 

Liân-kiatSiu-kái