Tōa-khiah-kok

Tōa-khiah-kok (Eng-gí: Great Rift Valley) sī tē-lí-ha̍k siōng chi̍t chōa tùi A-chiu ê Lebanon liân kàu Hui-chiu ê Mozambique ê tōa kau-khiah, tn̂g-tō͘ ū 6000 kong-lí.