Tan-be̍h Hái-kiap (丹麥海峽; Eng-gí: Denmark Strait; Tan-be̍h-gí: Danmarksstrædet) he̍k-chiá Greenland Hái-kiap (Eng-gí: Greenland Strait; Peng-tē-gí: Grænlandssund) sī giap tī Chheⁿ-tē kap Peng-tē tiong-ng ê hái-kiap.

Tan-be̍h Hái-kiap ê ūi-tì