Tang-kiaⁿ Tāi-ha̍k

(Tùi Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k choán--lâi)

Tang-kiaⁿ Tāi-ha̍k (東京大学; Tôkyô Daigaku) sī Ji̍t-pún ê chi̍t keng kok-li̍p tāi-ha̍k, siat tī Tang-kiaⁿ-to͘, 1877 nî khai-siat.

Tang-kiaⁿ Tāi-ha̍k