Tang-lâm Eng-lân (Eng-gí: South East England) sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân ê chi̍t ê tōa-khu.

Tang-lâm Eng-lân
South East England
—  Tōa-khu  —
Tang-lâm Eng-lân tī Eng-lân ê ūi-tì ê uī-tì
Tang-lâm Eng-lân tī Eng-lân ê ūi-tì ê uī-tì
Tang-lâm Eng-lân tī Eng-lân ê ūi-tì
Chú-khoân-kok  Liân-ha̍p Ông-kok
Chó͘-sêng-kok  Eng-lân
Siú-hú South Hampshire
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 19,095 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 8,634,750 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 452.2/km2