Tang-khu Liân-bêng (NBA)

(Tùi Tang-pō͘ Liân-bêng (NBA) choán--lâi)

Tang-khu Liân-bêng (Eng-gí: Eastern Conference), ia̍h sī hoan-e̍k choè Tang-pō͘ Liân-bêng, sī NBA ê chi̍t ê liân-bêng (Conference), ē-kha ū Tāi-se-iûⁿ Cho͘, Tiong-iong Cho͘ kap Tang-lâm Cho͘ 3 ê cho͘.