Tang Jawa Séng

(Tùi Tang Jawa choán--lâi)

Tang Jawa (Ìn-nî-gí: Jawa Timur, Jawa-gí: Jawa Wétan) sī Ìn-nî ê séng, só͘-chāi tī Jawa Tó ê tang-pêng, séng-hú sī Surabaya.

Tang Jawa
—  Séng  —
Jawa Timur
Tang Jawa ê ìn-á
Ìn-á
Tang Jawa ê uī-tì
Tang Jawa ê uī-tì
Kok-ka  Ìn-nî
siú-hú Surabaya
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 47,799.75 km2
Jîn-kháu (2019)
 - Lóng-chóng 39,744,800 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 831.5/km2