Kong-siā (Tek-gí: Gemeinde, ho̍k-sò͘ Gemeinden) sī Tek-kok kap Ò-tē-lī siāng-kài ki-chân ê hêng-chèng-khu; tī kūn (Landkreis) ē-kha; ū-ê liân-pang-chiu tī kūn kap kong-siā tiong-kan iáu-koh ū koān ia̍h-sī chi̍p-thé kong-siā (Amt) ê chè-tō͘.

Tek-kok ê hêng-chèng-khu hun-kip.

2009 nî, Tek-kok kok-lāi lóng-chóng ū 12,013 ê kong-siā.

Chham-oa̍t siu-kái