"Kim-pâi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kim-pâi''' ({{lang|zh|金牌}}) it-poaⁿ sī chióng-lē pí-sài tē-it miâ iu-sèng-chiá ê chióng-pâi. Tē-jī kap tē-saⁿ miâ hun-pia̍t tit-tio̍h ... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
[[File:Nancy Johnson.jpg|thumb|255px|<center> {{PAGENAME}} ]]
'''Kim-pâi''' ({{lang|zh|金牌}}) it-poaⁿ sī chióng-lē pí-sài tē-it miâ iu-sèng-chiá ê chióng-pâi. Tē-jī kap tē-saⁿ miâ hun-pia̍t tit-tio̍h [[gîn-pâi]] kap [[tâng-pâi]].
== Siong-koan ==