"Myanmar" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(siu-lí choán-ia̍h)
[[File:Myanmar in its region.svg|right|border|250px]]
#REDIRECT [[Myanma]]
[[File:Myanmar.png|right|200px]]
 
'''Myanmar''', ia̍h-sī '''Bián-tiān''' (緬甸) sī 1 ê [[Tang-lâm-a]] kok-ka. Myanma sī [[Burma-gí]] ê kok-miâ ''Myanma Naingngandaw'' ê kán-chheng, 1989 nî chìn-chêng kiò ''Burma''. [[Liân-ha̍p-kok]] sêng-jīm Myanmar chit ê miâ, m̄-koh ū kok-ka (chhin-chhiūⁿ [[Liân-ha̍p Ông-kok]], [[Bí-kok]]) khiā tī hoán-tùi kun-sū chèng-koân ê li̍p-tiûⁿ m̄ kā sêng-jīm.
 
== Ki-pún chu-liāu ==
 
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: [[Myanmar-gí]]
* [[Siú-to͘]]: [[Pyinmana]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: [[Yangôn]]
* [[Kok-ka ê thâu-lâng]]:
** Kok-ka Hô-pêng Hoat-tián Lí-sū-hoē chú-se̍k: [[Than Shwe]] ko-kip chiong-kun
** Chóng-thóng: [[Thein Sein]]
* [[Bīn-chek]]: 678,500 [[km²]]
* [[Jîn-kháu]]:
** 54,000,000 (2004 nî)
** [[Jîn-kháu bi̍t-tō͘|Bi̍t-tō͘]]: 62/km²
 
== Tē-lí ==
{{iau-boe-sia}}
 
== Hêng-chèng-khu ==
[[File:MyanmarNumbered.png|right]]
Hun-khu: Ayeyarwady (1), Bago (2), Magway (3), Mandalay (4), Sagaing (5), Tanintharyi (6), [[Yangon]] (7).
 
Chiu: Chin Chiu (8), Kachin Chiu (9), Kayin Chiu (10), Kayah Chiu (11), Mon Chiu (12), Rakhine Chiu (13), Shan Chiu (14).
 
== Kán-sú ==
 
Myanmar pún-té sī 1 ê to̍k-li̍p ông-kok. Tī 1886 nî [[Britain Tè-kok]] kā pìⁿ-chò Ìn-tō· si̍t-bîn-tē ê chi̍t-pō·-hūn.
 
Ji̍t-pún Tè-kok tī [[Tē-jī-pái Sè-kài Tāi-chiàn]] ê sî bat chiàm-niá Myanmar.
 
1948 nî to̍k-li̍p, sêng-li̍p Burma Liân-bêng, si̍t-si bîn-chú chèng-tī. 1962 nî Ne Win chiong-kun chhoâⁿ-koân, chò thâu-lâng 26 tang.
 
Kun-sū chèng-koân bat tī 1990 nî pān soán-kí, m̄-koh in-ūi bîn-chú tīn-iâⁿ toā sèng-lī, kun-hong chhú-siau soán-kí kiat-kó.
 
== Chèng-tī ==
 
[[Aung San Suu Kyi]] téng-jîn ê [[Kok-ka Bîn-chú Tông-bêng]] tī 1990 nî ê soán-kí toā iâⁿ, m̄-koh iû-goân bô the̍h-tio̍h chèng-koân, bîn-chú-phài hūn-chú mā siū-tio̍h táⁿ-ap.
 
== Siā-hoē ==
 
'''Cho̍k-kûn''': Burman 68%, Shan 9%, [[Karen]] 7%, Rakhine 4%, [[Hoâ-jîn]] 3%, Mon 2%, Ìn-tō·-lâng 2%, kî-thaⁿ 5%
 
'''Chong-kàu''': [[Pu̍t-kàu]] 89%, [[Ki-tok-kàu]] 4% (Baptist 3%, Lô-má Thian-chú-kàu 1%), Islam-kàu 4%, animist 1%, kî-thaⁿ 2%
 
'''Gí-giân''': [[Myanmar-gí]], kî-tha ê sió-sò· cho̍k-kûn gí-giân
 
{{Tang-lâm-a}}
{{A-chiu}}
{{Phí}}
 
[[Category:Kok-ka]]
5,061

次編輯