"Lām-cha̍p koan-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Ián-sǹg-hoat using HotCat
 
[[Image:Hash table 4 1 1 0 0 1 0 LL.svg|thumb|240px|right|Tuì káu 0 kàu 15 ê Lām-cha̍p koan-sò͘]]
'''Lām-cha̍p koan-sò͘''' ([[漢字]]:濫摻[[ 關數]], {{lang-en|hash function}}) sī chí chi̍t lūi ē-tàng kā chi̍t cho͘ it-tēng tōa-sió ê chu-liāu tùi-èng (''map'') ji̍p kò͘-tēng tōa-sió ê chu-liāu ê [[koan-sò͘]].
 
[[Lūi-pia̍t:Ián-sǹg-hoat]]