"Ryanggang Tō" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Ryanggang North Korea.png|thumb|right|200px|Ryanggang Tō]]
'''Ryanggang Tō''' ([[Tiâu-sián-gí]]: 량강도/兩江道 ''Lióng-kang-tō'') sī [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok]] ê 1 ê tō.
 
==Hêng-chèng-khu==
* [[Hyesan Chhī]] (혜산시)
* [[Kapsan Kūn]] (갑산군)
* [[Kimjŏngsuk Kūn]] (김정숙군)
* [[Kimhyŏnggwŏn Kūn]] (김형권군)
* [[Kimhyŏngjik Kūn]] (김형직군)
* [[Paegam Kūn]] (백암군)
* [[Poch'ŏn Kūn]] (보천군)
* [[P'ungsŏ Kūn]] (풍서군)
* [[Samjiyŏn Kūn]] (삼지연군)
* [[Samsu Kūn]] (삼수군)
* [[Taehongdan Kūn]] (대홍단군)
* [[Unhŭng Kūn]] (운흥군)
 
{{phí}}
匿名使用者