"Syôgi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
|-
|}
||hoâiⁿ-hiòng ti̍t-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á.<br />bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||[[Ryûô]] (竜王)<br />Ryû (竜)<br />[[File:Shogi_rook_p.jpg|90px]]||
{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="3"
|-
|width="16"|/||width="16"|&nbsp;||width="16"|\
|}
||4 ê chhoa̍h-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á.<br />bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.||[[Ryûme]] (竜馬)<br />Uma (馬)<br />[[File:Shogi_bishop_p.jpg|90px]]||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" style="text-align:center;"
|-
6,630

次編輯