"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/3 goe̍h 31 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (受保護 "Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/3 goe̍h 31 ji̍t": Chhut-hiān tī thâu-ia̍h ([Siu-kái=囇允許自動確認用戶] (無限期)[Sóa khì=囇允許自動確認用戶] (無限期)))
| ldate =
| festival =
| image = Eugène Delacroix - Le Massacre de Scio.jpg
| image =
| border =
| wide =
| year1 = 1822 nî
| event1 = [[Osman Te-kok]] kun-tūi tī [[Hi-lia̍p]] ín-khí [[Chios Tô͘-sat]] sū-kiāⁿ ''(tô͘)''.
| event1 =
| year2 =
| event2 =