"Castilla" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Se-pan-gâ le̍k-sú为Se-pan-gâ ê le̍k-sú
~ (机器人:变更分类Se-pan-gâ le̍k-sú为Se-pan-gâ ê le̍k-sú)
 
{{stub}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:Se-pan-gâ ê le̍k-sú]]