"1812 nî Chiàn-cheng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''1812 nî Chiàn-cheng''' (''War of 1812'') sī 1812 nî kàu 1815 nî kan Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok kiam in siang-hong tông-bêng ê chiàn-sū. T… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''1812 nî Chiàn-cheng''' (''War of 1812'') sī 1812 nî kàuchìn 1815 nî kan [[Bí-kok]] kap [[Liân-ha̍p Ông-kok]] kiam in siang-hongpêng tông-bêng ê chiàn-sū. Tùi Eng-kok lâi kóng, pún chiàn-cheng thang sǹg chò sī [[Napoleon Chiàn-cheng]] chi̍t pō͘-hūn; tùi Bí-kok kap Canada lâi kóng, sī in chāi-tē ê chiàn-cheng.
 
{{stub}}