"House, M.D." pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

PTS
(PTS)
'''''House, M.D.''''' sī ùi [[2004 nî]] khai-sí poaⁿ ê 1 chhut [[i-liâu]] [[tiān-sī iáⁿ-chi̍p]]. Āu-piah ê chhòng-chok jîn-bu̍t sī [[David Shore]] kap Paul Attanasio 2 lâng. Iáⁿ-chi̍p ê miâ chí chú-kak [[Gregory House]], sī 1 ê m̄ chiàu-pō͘ lâi ê Bí-kok [[i-ha̍k]] thian-châi. I chhoā 1 tīn siàu-liân i-seng chò i-liâu thàm-chin, tī [[chín-toān]] kap tī-liâu ê koè-têng tiong, put-sî hām thâu-ke, tông-sū, kap kui-ê i-liâu seng-thài chhiong-tu̍t.
 
'''House, M.D.''' tī [[Tâi-oân]] hō chò '''''Koài-i Hâu-su''', pò-chhut tiān-tâi sī [[Kong-kiōng Tiān-sī]].
 
==Goā-pō͘ liân-kiat==
*[Kong-kiōng Tiān-sī http://www.pts.org.tw/new_house/index.html]
14,442

次編輯