"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎2020: kái-cheng chìn-chêng kóng ê ōe
→‎2020
 
:Góa á-bōe teng-ji̍p chìn-chêng, ē khòaⁿ tio̍h kài-bīn pìⁿ chò liû-lám-khì siat-tēng ê giân-gí. Kòe-khì Eng-gí ia̍h Hôa-gí pán khòaⁿ mā ū chitlō chêng-hêng. Chóng-sī m̄-chai siáⁿ goân-in. --[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 09:16 (UTC)
 
Liáu-kái, chit-má ná-chhiūⁿ chèng-siông--ah. Chhiáⁿ-mn̄g chi̍t-ē, [https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/category.py category.py] kám ū hoat-tō͘ chhiūⁿ delete.py ēng <code>-pairsfile:</code> khì cháu?--[[Iōng-chiá:Lamchuhan-bot|Lamchuhan-bot]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan-bot|thó-lūn]]) 2020-nî 2-goe̍h 29-ji̍t (Pài 6) 07:31 (UTC)
 
== About uploading files ==
1,910,099

次編輯