"Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú''' (Hàn-jī: 新加坡總理公署; Eng-gí: ''Prime Minister's Office''';kán-siá '''PMO''') sī Sin-ka-pho Chèng-h… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú''' ([[Hàn-jī]]: 新加坡總理公署; [[Eng-gí]]: ''Prime Minister's Office''';kán-siá '''PMO''') sī [[Sin-ka-pho Chèng-hú]] chhú-lí kok-lāi kap kok-gōa chèng-tī sū-bū ê pō͘-tiúⁿ kip ki-koan. I-ê léng-tō-chiá sī [[Sin-ka-pho Chóng-lí]] kap kî-thaⁿ ko-kip chèng-tī jîn-oân. Sin-ka-pho Chóng-lí Kong-sú tī [[Sin-ka-pho Chóng-thóng-hú]], i tông-sî mā sī [[Sin-ka-pho Chóng-thóng]] ê koaⁿ-tí kap pān-kong-sek.
 
[[Category:Sin-ka-pho Chèng-hú ê pō͘-mn̂g]]
11,896

次編輯