"Pî-pê-ô͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

oē-chheⁿ tô·
~ (robot Adding: et)
(oē-chheⁿ tô·)
[[Image:Biwa_LakeLake biwa.jpg|thumb|250px125px|[[Oē-chheⁿ]] tē-ô· ô·-piⁿ seⁿ chin chē ([[lô·-tekLandsat]].)]]
 
'''Pî-pê-ô·''' ([[Ji̍t-bûn]]:琵琶湖) sī [[Ji̍t-pún]] siāng tōa ê chiáⁿ-chúi [[ô·]], tī [[Kiaⁿ-to·]], [[Tāi-pán]] ê tang-pak. In-ūi kīn hit ê kó·-to·, Pî-pê-ô· chit ê miâ chhiâng-chāi chhut-hiān tī kó·-tián bûn-ha̍k lāi-té.
 
Ô· ê bīn-chek iok-lio̍k 670 [[km²]], [[Awaji-tó]] ê tōa-sè. Gōa kōan ê [[hô-chhoan]] ê chúi lâu ji̍p ô· lāi; chia ê chúi kiong-èng hō· hū-kīn 1,500-bān lâng sú-iōng.
[[Image:Biwa_Lake.jpg|thumb|left|250px|Pî-pê-ô· ô·-piⁿ seⁿ chin chē [[lô·-tek]].]]
 
Pî-pê-ô· sī choân sè-kài le̍k-sú tē-3 kú-tn̂g ê ô·, beh ū 400-bān nî kú, kan-na [[Baikal-ô·]], [[Tanganyika-ô·]] koh khah kó·. Chiah-ni̍h kú-tn̂g ê sî-kan chō-chiâⁿ 1 thò te̍k-pia̍t hoa̍t-phoat ê [[seng-thài]] hē-thóng. Kî-tiong ū 58 ê [[chéng]] pa̍t-ūi bô ê. Ta̍k-nî ū 5-chheng chiah chúi-[[chiáu-á|chiáu]] tī chia hioh-kha. Choè-kīn kúi nî in-ūi ín ji̍p-lâi 1 khoán sin chéng ê [[hî-á]] (''black bass''), tì-tio̍h seng-thài ê to-goân-hòa tōa-tōa siū éng-hióng.
 
14,442

次編輯