"Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
|}
 
'''Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p''' ({{hàn-jī|東南亞國家組合}}, {{lang-en|The Association of Southeast Asian Nations}}), sok-siá '''ASEAN''', mā thang kiò chò '''A-sè-an''', '''Tang-bêng''' ia̍h '''Tang-hia̍p''', sī [[Tang-lâm-a]] [[kok-ka]] ê 1 ê cho͘-chit, hiān-chhú-sî ū 10 ê hōe-ôan-kok, lāi-té ê jîn-kháu ū 5 ek, thó͘-tē ū 450 bān [[pêng-hong-kong-lí]], [[kok-lāi- seng-sán- mô͘-gia̍h]] lóng-chóng ū 7,370 ek [[bí-kim]], nā hōe-ôan-kok ê [[bō͘-ek]] kim-gia̍h ka ka--khí-lâi thong-kiōng ū 7,200 ek [[Bí-kim]].
 
== Le̍k-sú ==