"Lâm-tó gí-hē" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

+tô͘
~ (chhú-siau liân-kiat (bô-hāu))
(+tô͘)
[[Image:Austronesia-02.jpg|thumb|Hun-pò͘ tô͘]]
'''Lâm-tó gí-hē''' ([[Hàn-jī]]: 南島語系) sī 1 ê [[gí-hē|gí-giân ka-cho̍k]], tōa-pō·-hūn ê sêng-oân tī [[Tang-lâm-a]] kap [[Thài-pêng-iûⁿ]] ê tó-sū, kúi-ê-á tī [[A-chiu]] tāi-lio̍k, 1 ê tī [[Hui-chiu]] [[Madagasikara]]-tó. Lâm-tó gí-hē bô-lūn sī gí-giân ê sò·-liōng (kin-kù ''[[Ethnologue]]'', ū 1244 ê) iah-sī tē-lí hun-pò· (tùi Madagasikara kàu [[Rapa Nui]]) lóng sī só·-ū gí-giân ka-cho̍k tang-tiong siōng-kài tōa--ê 1 ê. Tī [[Ìn-tō·-Au-chiu gí-giân]] iáu-bōe thòaⁿ--chhut-khì chìn-hêng, Lâm-tó gí-hē sī sè-kài tē-lí hun-pò· siāng khoah ê ka-cho̍k.
 
14,442

次編輯