"Oklahoma City Thunder" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Oklahoma City Thunder''' sī NBA ê chi̍t ê kiû-tūi, sio̍k-î Sai-khu Liân-bêng ê Sai-pak Cho͘.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Oklahoma City Thunder''' sī NBA ê chi̍t ê kiû-tūi, sio̍k-î Sai-khu Liân-bêng ê Sai-pak Cho͘.… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者