"Sai Lô-má Tè-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
[[File:Western_Roman_Empire.png|thumb|Sai Lô-má sè-le̍k siāng tōa ê sî, tāi-iok tī 395 nî.]]
 
'''Sai Lô-má Tè-kok''' sī le̍k-sú-ha̍k siōng-kài tùi [[Lô-má Tè-kok]] se-po͘ séng-hūn ê hō-miâ, in kap tang-pêng ê [[Tang Lô-má Tè-kok]] siū bô-kâng ê hông-tè koán-lí. IIn pun-êthiah sánthóng-tī-khoân tāi-seng chi̍t khaiin-sí sīūi [[Diocletianus]] ùi [[3-sè-kì Gûi-ki]] kòeliáu-āu ùi [[285 nî]] kiàn-li̍p khíê [[Sù-thâu-chè]] tùi tè-kok thóng-tī khoân ê hun-koah.
 
{{stub}}
匿名使用者