"Pháng-chit" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Pháng-chit''' (紡織) sī kā pháng-chit chhiam-ûi châi-liāu ka-kang chiâⁿ-chò sán-phín ê kòe-têng. {{stub}} {{authority control}} … ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Pháng-chit''' (紡織) sī kā pháng-chit chhiam-ûi châi-liāu ka-kang chiâⁿ-chò sán-phín ê kòe-têng. {{stub}} {{authority control}} … ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
11,927

次編輯