"Apollo kè-ōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
無編輯摘要
~無編輯摘要
'''Apollo kè-ōe''' ([[Eng-gí]]: ''Apollo program'') sī [[Bí-kok]] [[NASA]] ūi-tio̍h sàng jîn-lūi khì [[go̍eh-kiû]], jî-chhiáⁿ chòe gián-kiù ê [[thài-khong hui-hêng]] kè-ōe, tī [[1961 nî]] kàu [[1975 nî]] ê kî-kan si̍t-si. [[Saturn V]] kap [[Saturn IB]] sī kè-ōe só͘ sú-iōng ê [[hóe-chìⁿ]].
 
Kè-ōe tiong lóng-chóng ū 6 pái ê [[go̍eh-kiû teng-lio̍k]]. Thâu chi̍t pái sī [[1969 nî]] ê [[Apollo 11]], [[Neil Armstrong]] sī thâu chi̍t ê khiā chiūⁿ go̍eh-kiû ê [[thài-khong-jîn]]; siōng-bóe chi̍t pái ê teng-lio̍k sī [[1972 nî]] ê [[Apollo 17]]. Tī [[Apollo 1]] ê chhì-giām lāi-bīn, [[Gus Grissom]], [[Ed White]] kap [[Roger Chaffee]] hi-seng liáu seⁿsèⁿ-miā.
 
[[Category:Thài-khong]]
14,442

次編輯