"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~無編輯摘要
~無編輯摘要
|}
 
現代的'''中華民國'''(Tiong-huâ Bîn-kok)統治[[臺灣]]、[[澎湖]]、[[金門]]、[[媽祖島]]佮附近小島住民政治體,國家,in主張中華民國的[[政府]]主張怹代表一个[[國家]],毋過世界大部份的國家攏無共承認,部份[[臺灣獨立運動]]的理論家嘛否定這个主張。 若講著過去,中華民國捌是以[[中國大陸]]佮[[中國人]]為主的國家,毋過佇1949年,信[[共產主義]]的人民共政府推翻,以原本98%的住民重新建立[[中華人民共和國]],賰的將近2%的人就繼續以中華民國的名義佇臺灣重徛起。
 
總統:[[馬英九]]
7,167

次編輯