"Zayn Malik" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Pó-hō͘ "Zayn Malik":過度的破壞 ([Siu-kái=囇允許自動確認用戶] (期限至 2015-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 11:44 (UTC))[Sóa khì=囇允許自動確認用戶] (期限至 2015-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 11:44 (UTC))))
無編輯摘要
[[File:Zayn Malik.jpg|thumb|Zayn Malik]]
 
'''Zayn Malik''' sī [[England]] ê koa-chhiú, [[One Direction]] ê sêng-oân.
[[Lūi-pia̍t:Koa-chhiú]]