Terence Tao

Terence Chi-Shen Tao (Hàn-jī: 陶哲軒/陶哲轩, 1975 nî 7 goe̍h 17Adelaide chhut-sì) sī Australia ê sò͘-ha̍k-ka. Chú-iàu teh gián-kiù Fourier hun-sek, cho͘-ha̍p sò͘-ha̍k, kap piáu-sī-lūn, téng-téng. I tī 2006 nî tit-tio̍h Fields Chióng.

Terence Tao