Thài-sí (Se Chìn)

Thài-sí (泰始; 265 nî ~ 274 nî) sī Se Chìn Bú-tè ê liân-hō; chêng-āu 10 tang.

泰始
Thài-sí
265 nî ~ 274 nî
Kok-ka
Se Chìn
Kun-chú
Bú-tè
Tn̂g-té
10 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Thài-sí (Se Chìn)
Chiap-sio̍k
-
Se Chìn ê liân-hō Kè-sio̍k
Hâm-lêng