Thâu-chhú (頭取) sī Ji̍t-pún ê gîn-hâng kong-si hâm-thâu, chiàu it-poaⁿ Hō-ló-ōe lâi kóng, sǹg sī gîn-hâng ê táng-sū-tiúⁿ he̍k-chiá chóng-chhâi, tāi-khāi siong-tong Ji̍t-pún it-poaⁿ hōe-siā ê siā-tiúⁿ. Pún hâm-thâu sī pō͘-hūn gîn-hâng-gia̍p sú-iōng, ū-ê gîn-hâng kaⁿ-taⁿ ēng siā-tiúⁿ.