Thèng-kak hē-thóng

Thèng-kak hē-thóng (Eng-gí: auditory system) sī leh chhú-lí thèng-kak ê ti-kak hē-thóng.

Jîn-lūi ê hīⁿthèng-kak hē-thóng chiap-siu chhì-kek ê pō͘-hūn.