Ti-kak hē-thóng (Eng-gí: sensory system) sī sîn-keng hē-thóng ê 1 pō͘-hūn, hū-chek chhú-lí ti-kak (sense) chu-sìn. Ti-kak hē-thóng pau-hâm chiong-khì (sensory receptor), thoân-tō-khì (neural pathway), kap pō͘-hūn hū-chek ti-kak ê naú. Ti-kak hē-thóng chú-iàu ē-tàng chhú-lí sī-kak, thiaⁿ-kak, chhiok-kak (somatic sensation), bī-kak, kap hiù-kak (olfaction).

Jîn-lūi ê ba̍k-chiuti-kak hē-thóng--nih chin tiōng-iàu ê sī-kak hē-thóng ê 1 pō͘-hūn.