O-giû-khak

(Tùi Thèng-o-giû choán--lâi)

O-giû-khak[1] (Tek-gí: Hörschnecke; Latin-gí: Cochlea), he̍k-chiá thèng-o-giû, sī lāi-hīⁿ ê chi̍t-ê kò͘-chō, sī thèng-kak ê siū-iông-khì. Hō chò "o-giû" sī in-ūi hêng-thé chin sêng.

Kò͘-chō

Chham-khó siu-kái

  1. George Gushue-Taylor (1917). Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k.