Thòaⁿ-sò͘-chóa

Thòaⁿ-sò͘-chóa (Eng-gí: carbon paper),[1] mā kiò thòaⁿ-sng-choá,[2] o͘-tò͘-chóa, sī hok-siá-choá (tò͘-chóa) ê chi̍t khoán, chū tī siá-jī ê chóa kap beh ho̍k-siá chu-liāu ê chóa tiong-ng, lī-ēng iû-ba̍k kā siá-jī ê pit-sûn tò͘ kòe ē-té hit tiuⁿ chóa bīn-téng.

Carbon paper.jpg

Chham-khóSiu-kái

  1. Thomas Barclay (1923). "炭". Supplement to Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. thòaⁿ-sò͘-tsóa, carbon paper for manifolding 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "炭酸紙". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 428.