Thomas Barclay (1849 nî 11 goe̍h 21 ji̍t – 1935 nî 10 goe̍h 5 ji̍t) sī Eng-kok So͘-keh-lân Glasgow chhut-sin ê Tiúⁿ-ló Kàu-hōe thoân-káu-sū kiam gí-giân-ha̍k ha̍k-chiá. Barclay ê Hàn-miâ hō-chò Pa-khek-lé (巴克禮), lâng chun-chheng Pa Bo̍k-su. 1875 nî 6-goe̍h chhe-5, 26-hòe ê Barclay tí-ta̍t Tâi-oân Táⁿ-káu; āu-lâi i tī Tâi-lâm siat-li̍p Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿ, khai-sí tī Tâi-lâm chiông-sū thoân-kàu ê khang-khòe. 1935-nî 10-goe̍h chhe-5, Barclay tī Tâi-lâm kòe-sin, i kā in it-seng chòe-āu ê 60-nî lóng hōng-hiàn hō͘ Tâi-oân.

Pa-khek-lé Bok-sū

Chá-nî

siu-kái

Barclay tī 1849 nî 11 goe̍h 21 ji̍t ê So͘-keh-lân Glasgow chhut-sì. I sī chhù-lāi 5-ê hiaⁿ-tī lāi siāng sè-hàn--ê; i lēng-gōa iáu-ū 1-ê sió-mōe. Barclay ê chó͘-sian lâi-chū Hoat-lân-se.

Tù-chok

siu-kái


Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái


Thoân-kàu-sū