John Van Nest Talmage (Táⁿ-má-jī, hàn-jī: 打馬字; 1819 nî 8 go̍eh 18 kàu 1892 nî 8 go̍eh 19), khì kàu Tiong-kok Ē-mn̂g ê Sin Kàu thoân-kàu-sū. I tāi-piáu Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe ùi 1847 nî kàu 1890 nî tī hia oa̍h-tōng.

John Van Nest Talmage
Chhut-sì-ji̍t 1819 nî Peh-goe̍h 18 ji̍t Edit this on Wikidata
Chhut-sì-tē Somerville Edit this on Wikidata
Koè-sin-ji̍t 1892 nî Peh-goe̍h 19 ji̍t Edit this on Wikidata (73 hòe)
Koè-sin-tē Bound Brook Edit this on Wikidata
Kok-che̍k Bí-kok Edit this on Wikidata
ē kóng Eng-gí Edit this on Wikidata
Chit-gia̍p 詞典編纂者, 語言學家 Edit this on Wikidata
Hiaⁿ-tī chí-moē Thomas De Witt Talmage Edit this on Wikidata

I tī Bí-kok New Jersey-chiu ê Somerville chhut-sì. I ê sió-tī Thomas De Witt Talmage mā sī bo̍k-su. In ê ka-cho̍k kap Kui-chèng Kàu-hōe sio-siâng, pún-té tùi Kē-tē-kok lâi kàu Pak-Bí-chiu.

Tù-chok:

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái

Chām-gōa liân-kiat siu-kái


Thoân-kàu-sū