George Gushue-Taylor (Hàn-miâ: Tè Jîn-siū, 戴仁壽, 1883 nî 12 goe̍h 6 - 1954 nî 4 goe̍h 23), Canada i-seng, thoân-kàu-sū. I sī Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k chit pún Pe̍h-oē-jī kàu-kho-su ê chok-chiá.

Lāi-goā-kho Khàn-hō͘-ha̍k 1917 nî 10 goe̍h 5 tī Ji̍t-pún Yokohama ìn-soat. Hit nî 10-goe̍h 8 tī Tâi-oân hoat-hêng. Pō͘-hūn sû-lūi ū Lô-má-jī, Hôa-bûn, Eng-bûn tùi-chiàu. Lóng-chóng 676 ia̍h, tô͘ 500-gōa-tiuⁿ. Lōe-iông pau-koah sió-jî-kho, hū-sán-kho, kip-chín, cheng-sîn oē-seng, kái-phoà téng-téng.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái


Thoân-kàu-sū