Má-kai goân miâ George Leslie Mackay (1844 nî 3 goe̍h 21 ji̍t – 1901 nî 6 goe̍h 2 ji̍t), lâng chun-chheng Kai Bo̍k-su, sī Kha-ná-tah ê thoân-kàu-sū. I sī Tiúⁿ-ló Kàu-hoē tē-1-ê tī Tâi-oân pak-pō͘ thoân-kàu ê thoân-kàu-sū.

Siong-koan siu-kái


Thoân-kàu-sū