Kam Ûi-lîm

(Tùi Kam-ûi-lîm choán--lâi)

William Campbell (1874 nî 4 goe̍h – 1921 nî 9 goe̍h 9 ji̍t), Ho̍h-ló miâ Kam Ûi-lîm (Hàn-jī: 甘為霖), sī chi̍t ūi tī Liân-ha̍p Ông-kok Scotland Glasgow chhut-sì ê Tióng-ló Kàu-hōe ê bo̍k-su kiam thoân-kàu-sū. 19 sè-kí bóe-kî, Kam Ûi-lîm lâi káu Tâi-oân lâm-pō͘ thoân-kàu. 1891 nî 10 goe̍h, Kam Ûi-lîm tī Tâi-lâm chhòng-li̍p choân Tâi-oân tē-it keng chheⁿ-mê ha̍k-hāu Hùn-kó͘-tn̂g (訓瞽堂); chiâⁿ-chòe Tâi-oân chheⁿ-mê ha̍k-hāu ê sian-hêng-chiá. Kam Ûi-lîm tī Tâi-oân ê sî-kan sī 1871 nî káu 1917 nî, chêng-āu lóng-chóng 46 tang.

Kam Ûi-lîm (19 sè-kí).

Chá-nî

siu-kái

1874 nî 4 goe̍h, Willian Campbell tī Liân-ha̍p Ông-kok Scotland ê Glasgow chhut-sì. Tī Glasgow Tāi-ha̍k ê kiû-ha̍k kî-kan, Campbell khai-sí tùi sîn-ha̍k sán-seng hèng-chhù; in-chhú, tī pit-gia̍p liáu-āu, i chiū chiân-óng Scotland Chū-iû Kàu-hōe sîn-ha̍k-īⁿ ê Glasgow hun-hāu siu-si̍p 4 nî ê sîn-ha̍k khò-thêng. 1871 nî 7 goe̍h 19 hō, Campbell tī Thain Davidson bo̍k-su chhōa-thâu ê Islington Kàu-hōe lāi-bīn, chiâⁿ-chòe tē-it ūi hái-gōa soan-kàu-sū.[1]

Thoân-kàu ê seng-gâi

siu-kái

1871 káu 1878 nî

siu-kái

1880 káu 1887 nî

siu-kái

1887 káu 1895 nî

siu-kái

1895 káu 1917 nî

siu-kái

Tù-chok

siu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 甘為霖: 素描福爾摩沙-甘為霖台灣筆記 (前衛出版,2009). (Hàn-gí)
  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.


Thoân-kàu-sū