Tùi bûn-chiuⁿ lāi-bīn sóa lâi chia ê ì-kiàn (chok-chiá 203.204.26.215):

chia̍t-ūn ê sok-tō· m̄-nā khài-sok, chhia-pan mā chin chia̍p, chia̍p-chia̍p lâi, chia̍p-chia̍p khì, ka hō-chò chia̍p-ūn khó-lêng khah sek-ha̍p.

A-giâu 17:26, 7 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Hō-chò "chia̍p-ūn" oân-á ū thong. Put-jî-kò, "chia̍p" kah "chia̍t" sǹg kāng 1-ê jī: 捷.--limkianhui 05:35, 8 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

捷運一般來講指的是佇較大的都市內,食電的、行鐵枝路、會當載真濟人,速度嘛真緊的電車系統,捷運會使起踮地面抑是地下或者是透濫,地下鐵特別指設佇塗跤的捷運系統,因為都市的空間有限,捷運常在是設佇地下,如果起佇地面嘛會定定用柱仔將鐵枝夯懸。

相關的文章 siu-kái

  • 地下鐵
  • 臺北捷運系統

外部連結 siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Rapid transit

返回 "Chia̍t-ūn" 頁面。