Thó-lūn:O͘-liông-tê

烏龍茶

siu-kái
 
烏龍茶的茶米

烏龍茶算是一種青茶,烘的時陣愛嚴格控制茶葉起酵的程度,袂當發了傷過頭,品質讚的烏龍茶,毋但具有綠茶的清芳佮喉韻,又閣兼備紅茶的甘甜,烏龍茶較出名的品種是福建鐵觀音臺灣凍頂烏龍

返回 "O͘-liông-tê" 頁面。