Thaksin Shinawatra (Thài-gí: ทักษิณ ชินวัตร, IPA: [tʰáksǐn tɕʰinnawát]; 1949 nî 7 goe̍h 26 tī Chiang Mai chhut-sì), seng-lí-lâng, Thài-kok chèng-tī jîn-bu̍t, Thài-kok-lâng Thiàⁿ Thài-kok-lâng Tóng ê thâu-lâng, bat chò koè siú-siòng, 2006 nî hō͘ kun-hong sak lo̍h-tâi.

Thaksin Shinawatra.

I ê chó͘-sian lâi-chū Kńg-tang mûi-chiu, sèⁿ "Khu" (丘), sī kheh-lâng. Thaksin ê Hàn-miâ hō-chòe Khu Ta̍t-sin (丘達新).