Tho͘-lá-kuh

Tho͘-lá-kuh[1] (Eng-gí: truck), khah-chhia, ia̍h hòe-chhia sī chi̍t khoán tōng-le̍k-chhia, choan-bûn siat-kè beh chài-hòe.

Chi̍t chiah tiong-hêng ê tho͘-lá-kuh.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.