Thomas Jefferson (1743 nî 4 goe̍h 13 ji̍t – 1826 nî 7 goe̍h 4 ji̍t) sī Bí-kok tē-3-ê chóng-thóng, jīm-kî sī tē-4 chham tē-5-kài, 1801 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chiūⁿ-jīm, 1809 nî 3 goe̍h 4 ji̍t sià-jīm.

Thomas Jefferson
Tē 3 jīm Bí-kok chóng-thóng
Jīm-kî
1801 nî 3 goe̍h 4 ji̍t – 1809 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
Hù chóng-thóng Aaron Burr (1801–1805)
George Clinton (1805–1809)
Chêng-jīm John Adams
Kè-jīm James Madison
Tē 2 jīm Bí-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
1797 nî 3 goe̍h 4 ji̍t – 1801 nî 3 goe̍h 4 ji̍t
Chóng-thóng John Adams
Chêng-jīm John Adams
Kè-jīm Aaron Burr
Tē 1 jīm Bí-kok Kok-bū Pō͘-tiúⁿ
Jīm-kî
1790 nî 3 goe̍h 22 ji̍t – 1793 nî 12 goe̍h 31 ji̍t
Chóng-thóng George Washington
Chêng-jīm John Jay (tāi-lí)
Kè-jīm Edmund Randolph
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1743 nî 4 goe̍h 13 ji̍t(1743-04-13)
Eng-kok léng Bí-chiu Virginia Shadwell
Kòe-sin 1826 nî 7 goe̍h 4 ji̍t (83 hòe)
 Bí-kok Virginia Charlottesville
Chèng-tóng Bîn-chú Kiōng-hô Tóng
Chhiam-miâ

Siàu-liân-sî kap kàu-io̍k

siu-kái

Jefferson tī 1743 nî 4 goe̍h 13 ji̍t (kū-le̍k 4 goe̍h 2 ji̍t) ùi Virginia ê Shadwell chhut-sì, tī chhù lāi 10-ê gín-á lāi pâi tē-3. In tau sī Eng-lân ê lâng, mā khó-lêng ū kóa Ui-le̍k-sū sè-hē. Lāu-pē Peter Jefferson sī ōe-ka kiam chhek-liōng-sai, lāu-bú sī Jane Randolph, Isham Randolph ê cha-bó͘-kiáⁿ.

Jefferson kap Randolph nn̄g ke tī in gín-á sî-tāi tiō chò-hóe tī Tuckahoe tha̍k-chheh. 1752 nî, i khì chāi-tē ê So͘-kat-lân Tiúⁿ-ló-hōe ha̍k-hāu. 9 hòe sî, i toh leh o̍h Latin-gí, Hi-lia̍p-gí kap Hoat-gí.

Chèng-tī sū-gia̍p

siu-kái

Jefferson sī To̍k-li̍p Soan-giân ê chú-iàu chok-chiá. 1775 nî ê sî, i 33-hòe, sī soan-pò͘ to̍k-li̍p, hoat khí kek-bēng chiàn-cheng ê Tē-jī Tāi-lio̍k Hōe-gī lāi-bīn siāng siàu-liân ê gī-oân.