Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok won

Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok won (朝鮮民主主義人民共和國--, Hân-kok-gí: 조선민주주의인민공화국 원) sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī ₩ ia̍h KPW.

Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok won
조선민주주의인민공화국 원
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé KPW
Sò͘-jī tāi-bé 408
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 chon ( / )
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000[1]
 hán-tit ēng ₩5, ₩10, ₩50
Gîn-kak-á
 hán-tit ēng 1, 5, 10, 50 chon; ₩1[2]
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tiong-iong Gîn-hâng

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê KPW ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. North Korea revalues and replaces currency. BanknoteNews.com. 4 December 2009.
  2. 북한의 새로 발행된 화폐들 (ēng Hân-kok-gí). ccdailynews.com. 4 December 2009.